โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท อาจไม้ได้หรือโดนตัดสิทธิ์หรือไม่?

รัฐบาลโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท คนรวยอาจไม้ได้หรือโดนตัดสิทธิ์หรือไม่?โครงการเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทมีความเห็นมากมายแตกต่าง และเป็นที่กล่าวถึงในประชาชนคนไทย 

รัฐบาลโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท คนรวยอาจไม้ได้หรือโดนตัดสิทธิ์หรือไม่?

ซึ่งข่าวล่าสุด 25 ตุลาคม 2566 อาจจะมีการตัดกลุ่มคนบางกลุ่มออกไปดังนี้
- ตัดคนที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากเกิน 500,000 บาท
- ตัดคนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากเกิน 100,000 บาท
- ตัดทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้

ในรัฐบาลโครงการเงินดิจิตัลคุณเป็นคนรวยหรือเป็นคนจน

หากรัฐบาลโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้เกณฑ์ตัดคนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากเกิน 100,000 บาท คำว่า "คนรวย" ใช้เพื่ออธิบายคนที่มีความร่ำรวยหรือมีความมั่นคงทางการเงินในระดับสูง โดยมักจะมีสินทรัพย์มากมาย และสามารถใช้เงินในการอำนวยความสะดวกในชีวิตหรือใช้เงินในการสนองความต้องการและความประทับใจของตนเองได้ ภายใต้การดำรงชีวิตในประเทศไทยในประเทศไทย รายได้ 25,000 บาท พอที่จะเป็นคนรวยหรือไม่

ข้อสงสัยประเด็นอื่นว่า

เงินดิจิตัล 10,000 บาท เอาเงินที่ไหนมาแจก

แหล่งเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่จะนำมาแจกนั้น ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนว่าจะมาจากแหล่งใด แต่อาจจะใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก ถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินถึง 400,000 ล้านบาท ก็อาจต้องตั้งงบผูกพัน 4 ปี เบิกจ่ายปีละ 100,000 ล้านบาท แล้วถ้าต้องกู้เงินมาจ่ายเงินดิจิทัล จะกู้ใครและเขาให้กู้หรือไม่ และที่สำคัญประเทศไทยจะใช้หนี้อย่างไร ซึ่งข้อมูลยังไม่แน่ชัด  

ผลกระทบที่อาจเกิดของการที่ประเทศเป็นหนี้และไม่สามารถจ่ายได้

สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรง: ประเทศที่มีหนี้มากและไม่สามารถชำระหนี้อาจพบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรง การยืดหนี้มากเกินไปอาจทำให้เศรษฐกิจตกลงต่ำลง และเสี่ยงต่อการถดถอยเศรษฐกิจ

การขาดความน่าเชื่อถือของตลาดการเงิน: ประเทศที่ไม่สามารถชำระหนี้อาจพบกับการขาดความน่าเชื่อถือจากตลาดการเงิน ทำให้ความราคาของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปได้ การยืดหนี้เพิ่มขึ้นอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ความเสี่ยงในการลงทุน: การมีหนี้มากอาจทำให้ประเทศเสี่ยงต่อการลงทุนต่างๆ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน

การตัดสิ้นการลงทุนสากล: ประเทศที่มีหนี้มากอาจพบกับการลดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนในประเทศนั้น


เงินดิจิตัล 10,000 บาท เอาเงินที่ไหนมาแจก

ระบบบล็อกเชนรัฐบาลโครงการดิจิทัล 10,000 บาท ปลอดภัยจริงหรือไม่

ระบบบล็อกเชนมีความปลอดภัยในบางด้าน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงและปัญหาบางอย่างที่ต้องพิจารณาด้วย. ความปลอดภัยของระบบบล็อกเชนเผยชัดถึงลักษณะดังนี้

การควบคุมแบบกระจาย: บล็อกเชนใช้โครงสร้างที่กระจายข้อมูลไปยังหลายๆโหนดทำให้ยากต่อการทำลอกข้อมูลหรือโจมตี ตราบใดที่คนอื่นๆ ในระบบยังคงควบคุมความถูกต้องของข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส: ข้อมูลในบล็อกเชนมักถูกเข้ารหัส เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่พึงประสงค์เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

การใช้ลายนิ้วมือดิจิทัล: บางระบบบล็อกเชนใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบตัวตนที่สูงขึ้นเช่นการใช้ลายนิ้วมือดิจิทัลเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรม

การทำธุรกรรมแบบไม่แก้ไข: บล็อกเชนมักถือแนวคิดของการไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล

อย่างไรก็ตาม, ระบบบล็อกเชนก็ยังมีความเสี่ยงและปัญหาที่ต้องพิจารณา เช่น


ความปลอดภัยที่ควบคุมโดยมนุษย์: ความปลอดภัยของบล็อกเชนยังขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของระบบที่ใช้งานและความระมัดระวังของผู้ดูแลระบบ การทำบล็อกเชนต้องมีคำเขียนโค้ดเขียนโปรแกรม งบประมาณและความซื่อตรงของทีมพัฒนาจะคุ้มค่าและมีวคามน่าเชื่อถือหรือไม่ และในบางกรณีต้องมีทีมตรวจสอบและ certificate blockchain contract อีกด้วย ยกตัวอย่างตอนที่ Game-fi โด่งดังในวงการบล็อกเชน ก็มีการโกงกันยันผู้ตรวจสอบ contract ดังนั้น หัวข้อนี้เป็นข้อควรพึงระวังอย่างมาก

การโจมตีการทำธุรกรรม: หากมีการควบคุมเกี่ยวกับโหนดเพียงไม่กี่ตัวในระบบบล็อกเชน อาจเกิดการโจมตี 51% Attack ได้ ซึ่งสามารถทำให้ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงจากคนผิด: หากมีคนผิดฝั่งภายในหรือมีการโจมตีสังคม คนร้ายอาจเข้าถึงระบบบล็อกเชนและทำลายข้อมูลหรือระบบ

การปัญหาทางเทคนิค: ระบบบล็อกเชนไม่ปลอดภัยที่แน่นอนจากปัญหาทางเทคนิค เช่น บั๊กซอฟต์แวร์หรือข้อผิดพลาดในรหัส

ระบบบล็อกเชนมีความสมบูรณ์ในด้านความปลอดภัยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และรูปแบบของการใช้งาน และต้องมีการควบคุมและมีการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความปลอดภัยในระบบบล็อกเชนให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการ 

ระบบบล็อกเชนรัฐบาลโครงการดิจิทัล 10,000 บาท ปลอดภัยจริงหรือไม่

ด้วยความนับถือ,
บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

การประกันเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา (CPM)