บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2021

โบรคเกอร์ประกันรถยนต์คืออะไร? ความรู้โดยนายหน้าประกันภัย

รูปภาพ
โบรคเกอร์ประกันรถยนต์คืออะไร? โบรคเกอร์ประกันรถยนต์คือนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล นายหน้าประกันภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรคเกอร์ คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ของบริษัทประกันที่มีผลตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่จะชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัยซึ่งไม่เท่ากัน นายหน้าต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันที่ตัวเองทำ(วินาศภัย/ชีวิต) และจะต้องเพิ่มพูนความรู้ เข้าอบรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า แสงทองโบรคเกอร์เป็นนายหน้านิติบุคคลพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดและจริงใจ ความรู้โดยนายหน้าประกันรถยนต์แสงทองโบรคเกอร์ "กฎหมายกำหนดว่าจะเป็นนายหน้าประกันภัยพร้อมๆ กับเป็นตัวแทนประกันภัยในเวลาเดียวกันไม่ได้ ต้องเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น" ความแตกต่างระหว