โบรคเกอร์ประกันรถยนต์คืออะไร? ความรู้โดยนายหน้าประกันภัย

โบรคเกอร์ประกันรถยนต์คืออะไร?

โบรคเกอร์ประกันรถยนต์คืออะไร?

โบรคเกอร์ประกันรถยนต์คือนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล

นายหน้าประกันภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรคเกอร์ คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ของบริษัทประกันที่มีผลตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่จะชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัยซึ่งไม่เท่ากัน นายหน้าต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันที่ตัวเองทำ(วินาศภัย/ชีวิต) และจะต้องเพิ่มพูนความรู้ เข้าอบรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

แสงทองโบรคเกอร์เป็นนายหน้านิติบุคคลพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดและจริงใจ

ความรู้โดยนายหน้าประกันรถยนต์แสงทองโบรคเกอร์

"กฎหมายกำหนดว่าจะเป็นนายหน้าประกันภัยพร้อมๆ กับเป็นตัวแทนประกันภัยในเวลาเดียวกันไม่ได้ ต้องเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น"

ความแตกต่างระหว่างตัวแทนและนายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัยจะเป็นผู้ที่มีสังกัดอยู่ในบริษัทประกันภัยต่างๆ และทำหน้าที่เสนอขายประกันของบริษัทตนเอง ให้กับประชาชนที่สนใจ ขณะที่นายหน้าประกันภัย จะไม่ใช่ผู้ที่มาจากบริษัทประกันภัยโดยตรง ไม่มีสังกัดในการทำงาน แต่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือชี้ช่องการทำประกันภัยกับบริษัทต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยจนเสร็จสิ้นกระบวนการ สิ่งสำคัญก็คือ กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นตัวแทนหรือนายหน้าได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเลือกเป็นตัวแทนก็สามารถเป็นได้ทั้งตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัย และในทำนองเดียวกัน ถ้าเลือกเป็นนายหน้าก็สามารถเป็นได้ทั้งนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย

ติดต่อซื้อประกันรถยนต์หรือประกันวินาศภัยอื่น  : https://saengthong-broker.comความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

รับเซ็นต์การรับรองโดยมีวุฒิวิศวกร