วัสดุเบื้องต้นที่ใช้ใน มอก.คอนกรีตผสมเสร็จ

วัสดุเบื้องต้นใน มอก.คอนกรีตผสมเสร็จ

วัสดุเบื้องต้นในการทำมอกใคอนกรีตผสมเสร็จมีอะไรบ้าง แสงทอง โบรคเกอร์ รับทำมอก.คอนกรีตผสมเสร็จ จะมาขยายวัสดุใน มอก.นี้

วัสดุเบื้องต้นใน มอก.คอนกรีตผสมเสร็จ

วัสดุหลักเบื้องต้นที่ต้องมีต้องใช้ในมอก.คอนกรีตผสมเสร็จ

วัสดุ

ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ใน มอก. 213-2560 มีดังนี้
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม มอก. 15 เล่ม 1
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ตาม มอก. 849
- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตาม มอก. 2594

มวลรวม

มวลรวมคือวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ เช่นหินย่อย กรวด ทราย ซึ่งเป็นไปตาม มอก. 566

น้ำ

น้ำต้องสะอาด ปราศจากกรด ด่าง น้ำมัน และสารอินทรัพย์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีต
- น้ำประปา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคให้นำมาผสมคอนกรีตได้โดยไม่ต้องทดสอบ
- น้ำที่ไม่ใช่น้ำประปา ให้ทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ และปริมาณสารที่ยอมให้มีได้ในน้ำผสมคอนกรีตดังนี้
สมบัติทางฟิสิกส์
- ความต้านแรงอัดของคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ที่อายุ 7 d ไม่น้อยกว่า 90% ของความต้านแรงอัดของคอนกรีตควบคุ้มหรือมอร์ตาร์ควมคุม ซึ่งวิธีทดสอบคือ
ASTM C31/C31M
ASTM C39/C39M
ASTM C 109/C109M
- ระยะเวลาก่อตัวคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ ไม่เร็วกว่า 1 h และ ไม่ช้ากว่า 1 h 30 mins จากคอนกรีตควบคุมหรือมอร์ตาร์ควบคุม ซึ่งวิธีทดสอบคือ
ASTM C403/C403M
ASTM C 807
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบต้องเป็นคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ที่ส่วนผสมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตทดสอบหรือมอร์ตาร์ทดสอบที่ผสมโดยใช้น้ำที่ต้องการทดสอบเทียบกับคอนกรีตควบคุมหรือมอร์ตาร์ควบคุมที่ผสมโดยน้ำกลั่น

ปริมาณสารที่ยอมให้มีได้ในน้ำผสมคอนกรีต
- คลอไรด์ในรูปแบบของ Cl– ไม่เกิน 500 mg/L วิธีทดสอบคือ ASTM C114
- ซัลเฟตในรูปแบบของ SO42- ไม่เกิน 3000 mg/L วิธีทดสอบคือ ASTM C114
- ด่างในรูปแบบของ Na2O + 0.658 K2Oไม่เกิน 600 mg/L วิธีทดสอบคือ ASTM C114
- ปริมาณของแข็งทั้งหมดไม่เกิน 50 000 mg/L วิธีทดสอบคือ ASTM C1603

วัสดุมอก.คอนกรีต

สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต
สารกระจายกักฟองอากาศคือสารอินทรีย์ที่ทำปฏิกิริยาบนผิว  ที่เติมลงในคอนกรีตก่อนผสมหรือขณะผสม เพื่อก่อให้เกิดฟองอากาศขนาด เล็กกระจายตัวและคงตัวอยู่ในปริมาณที่ต้องการ ทำให้เทคอนกรีตสดได้ง่ายขึ้น และ คอนกรีตแข็งตัวแล้วมีความคงทนสูงขึ้น ซึ่งตามมอก. 874

สารเคมีผสมเพิ่ม

สารเคมีผสมเพิ่มคือวัสดุที่นอกเหนือไปจากมวลรวม ปูนซีเมนต์ หรือน้ำซึ่งเติมลงไปก่อนหรือขณะผสมคอนกรีตเพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติของคอนกรีต ซึ่งตามมอก. 733

แร่ผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต

เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต ซึ่งตามมอก. 2135

สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับทำคอนกรีตไหล

สารเคมีสำหรับทำคอนกรีตไหล ซึ่งตามมอก. 985

รับทำมอก. บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด พร้อมเข้าไปดูแลคุณสอนและช่วยทดสอบ

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด มีทีมงานทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อปรึกษาทำมอก.


ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา ทางเรายินดีต้อนรับท่านมาร่วมงานกับเราและร่วมในการดูแล


ด้วยความนับถือ,
บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

รับเซ็นต์การรับรองโดยมีวุฒิวิศวกร