ชนิด ประเภท และชั้นคุณภาพ มอก.คอนกรีตผสมเสร็จ

ชนิด ประเภท และชั้นคุณภาพ ของคอนกรีตผสมเสร็จ

มอก.คอนกรีตผสมเสร็จ ได้แบ่งคอนกรีตตามชนิด ประเภท และชั้นคุณภาพ แสงทอง โบรคเกอร์ รับทำมอก.คอนกรีตผสมเสร็จจะมาอธิบายการแบ่งชนิด,ประเภทและชั้นคุณภาพของมอก.คอนกรีตดังต่อไปนี้

ชนิด ประเภท และชั้นคุณภาพ ของคอนกรีตผสมเสร็จ

ชนิด,ประเภท และชั้นคุณภาพต่างๆของคอนกรีตผสมเสร็จ

ชนิดของคอนกรีต ตามมอก.คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตแบ่งตามวิธีผสม

คอนกรีตแบ่งตามวิธีการผสมเป็น 2 ชนิดดังต่อไปนี้
1. คอนกรีตชนิดผสมกับที่คือการผสมคอนกรีตซึึ่งผสมเสร็จสมบูรณ์ ณ โรงงาน
2. ชนิดผสมโดยรถคือการผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จสมบูรณ์ในรถผสม

คอนกรีตแบ่งตามชนิดวัสดุประสาน

คอนกรีตสามารถแบ่งตามวัสดุประสาน เป็น 6 ประเภท คือ
1. คอนกรีตประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
2. คอนกรีตประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมแร่ผสมเพิ่ม
3. คอนกรีตประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
4. คอนกรีตประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานผสมแร่ผสมเพิ่ม
5. คอนกรีตประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
6. คอนกรีตประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกผสมแร่เพิ่มเติม

ชั้นคุณภาพของคอนกรีต ตามมอก.คอนกรีตผสมเสร็จ

ชั้นคุณภาพแบ่งตามความต้านแรงอัดระบุ (ที่อายุ 28 d) ตาม Mpa ดังนี้

1. ชั้นคุณภาพ C15/18

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 15.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 18.0

2. ชั้นคุณภาพ C18/21

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 18.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 21.0

3. ชั้นคุณภาพ C21/24

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 21.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 24.0

4. ชั้นคุณภาพ C24/28

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 24.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 28.0

5. ชั้นคุณภาพ C25/30

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 25.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 30.0

6. ชั้นคุณภาพ C28/32

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 28.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 32.0

7. ชั้นคุณภาพ C30/35

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 30.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 35.0

8. ชั้นคุณภาพ C32/38

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 32.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 38.0

9. ชั้นคุณภาพ C35/40

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 35.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 40.0

10. ชั้นคุณภาพ C38/42

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 38.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 42.0

11. ชั้นคุณภาพ C40/45

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 40.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 45.0

12. ชั้นคุณภาพ C45/50

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 45.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 50.0

13. ชั้นคุณภาพ C50/55

- แท่งทรงกระบอก Ø ขนาด 150 mm x 300 mm Mpa ไม่น้อยกว่า 50.0
- แท่งทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 mm x 150 mm ไม่น้อยกว่า 55.0

ชั้นคุณภาพของคอนกรีต ตามมอก.คอนกรีตผสมเสร็จ


รับทำมอก. บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด พร้อมเข้าไปดูแลคุณสอนและช่วยทดสอบ

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด มีทีมงานทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อปรึกษาทำมอก.


ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา ทางเรายินดีต้อนรับท่านมาร่วมงานกับเราและร่วมในการดูแล

ด้วยความนับถือ,
บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

การประกันเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา (CPM)