คำถามที่พบบ่อยประกัน keyman insurance

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับประกัน keyman Insurance


รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับประกันคีย์แมน หรือ Keyman Insurance ที่จะเป็นการทำประกันสุดคุ้มสำหรับผู้ประกอบการ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับประกัน keyman Insurance

ประกันคีย์แมนบริษัทจ่ายค่าเบี้ยให้กรรมการ หักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ได้ บริษัทมีสิทธ์นำเบี้ยประกันที่ออกให้มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

ประกันคีย์แมนมีผลกับเงินได้และภาษีของกรรมการอย่างไร

เบี้ยประกันถือเป็นประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากบริษัท กรรมการต้องรับรู้เป็นเงินได้ นำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา

เงินค่าเบี้ยที่บริษัทจ่ายให้กับกรรมการ นำไปลดหย่อนภาษีส่วนตัวได้ไหม

กรรมการสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ สามารถมอบให้ใครได้บ้าง

ผู้รับผลประโยชน์สามารถมอบให้ทายาท หรือบริษัทได้ตามหลักส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัย

เงินสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตของกรรมการ  ยกให้ทายาทหรือครอบครัวมีภาระภาษีใดเกี่ยวข้องไหม

ค่าสินไหมเพื่อทดแทน หรือเงินได้จากประกันเป็นเงินพึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ประกันคีย์แมน นอกจากกรรมการแล้วทำให้พนักงานได้ไหม

ประกันคีย์แมนเป็นหมวดหมู่สวัสดิการพนักงาน สามารถทำให้กับพนักงานทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบบริษัท

ประกันคีย์แมนชำระโดยวิธีไหนได้บ้าง

ชำระผ่านเช็คบริษัท หรือเงินโอนจากบัญชีบริษัท หรือ อื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเงินมาจากบริษัท

กรรมการต้องการทำประกันคีย์แมน จ้องทำแบบเดียวกันไหม

ทำได้ทุกแบบประกันคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และ เบี้ยประกันต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทุกคน(ประกันคีย์แมนต้องทำประกันให้กรรมการทุกคน)

ประกันคีย์แมนทำให้บุคคลในครอบครัวพนักงานได้หรือไม่

ประกันคีย์แมนสามารถทำได้กรณีเป็นลูกจ้างของกิจการ ดังนั้นทำให้บุคคลในครอบครัวของลูกจ้างเพื่อมาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้

สนใจต้องการทำประกันคีย์แมน

ทางทีมงานบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด มีคุณวชิรวิทย์ ตัวแทนประกันชีวิตผู้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งทีมชำนาญการเพื่อดูแลคุณเป็นพิเศษ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การรับรองแบบโดยสามัญ

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

รับเซ็นต์การรับรองโดยมีวุฒิวิศวกร