เบี้ยประกันชีวิตและการลดหย่อนภาษี: วิธีเพิ่มประโยชน์ในการบรรเทาภาระภาษีของคุณ


เบี้ยประกันชีวิตและการลดหย่อนภาษี: วิธีเพิ่มประโยชน์ในการบรรเทาภาระภาษีของคุณ

ปัจจุบัน, กรมสรรพากรได้ปรับปรุงการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากการใช้เบี้ยประกันชีวิตในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์ที่ดีขึ้น 

เพิ่มประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิต: ข้อกำหนดและวิธีการใช้สิทธิอย่างเหมาะสม

นี่คือวิธีที่เราสามารถปรับปรุงบทความดังกล่าวเพื่อให้มีความเข้าใจและเนื้อหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น:


การเปลี่ยนแปลงในการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิต

ในปัจจุบัน, กรมสรรพากรได้อนุญาตให้ผู้มีรายได้นำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี* อย่างไรก็ดี, การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากไม่ทุกกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น:


กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่จ่ายจริง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

กรมธรรม์ประกันสุขภาพต้องไม่เกิน 25,000 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นจาก 15,000 เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563)

กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

การคืนเงินระหว่างสัญญาต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยชีวิตรายปี

ผู้เอาประกันต้องแจ้งประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทจะต้องส่งข้อมูลถึงกรมสรรพากร


ประโยชน์และข้อกำหนดเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ในเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เป็นอีกตัวเลือกสำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้ คุณสามารถนำมาหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และจำกัดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ควรรับรู้เช่น:


เงินก้อนนี้สามารถรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท


การใช้สิทธิในส่วนนี้

สำหรับคนที่สนใจใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้านนี้ ควรทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดของกรมสรรพากรเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คุณจะต้องเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เพื่อไม่ให้สิทธิถูกยกเลิก ยิ่งความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอย่างดี คุณจะสามารถใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดจากเบี้ยประกันชีวิตในการลดหย่อนภาษีได้


สรุปลดหย่อนภาษีด้วยประกัน

ในปัจจุบัน, กรมสรรพากรได้ปรับปรุงการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากการใช้เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม, คุณควรทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีเหล่านี้เพื่อให้การนำมาใช้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณในด้านการเสียภาษีเงินได้ของคุณโดยเฉพาะ

คลิกที่นี่เพื่อ ADD LINE สอบถามเลย


เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

รับเซ็นต์การรับรองโดยมีวุฒิวิศวกร