ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล (ประกันสินค้าทางเรือ)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล (ประกันสินค้าทางเรือ)


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล ความสำคัญของการประกันภัยสินค้าทางทะเล ตัวเลือกความคุ้มครอง การประกันภัยสินค้าทางทะเลทำงานอย่างไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล (ประกันสินค้าทางเรือ)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล

การประกันภัยสินค้าทางทะเลเป็นประเภทความคุ้มครองพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสินค้าและโภคภัณฑ์ในขณะที่ขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือทางบก ให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมการขนส่ง ปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง


ความสำคัญของการประกันภัยสินค้าทางทะเล


การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมอบสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นหลายประการสำหรับธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า:


1. การลดความเสี่ยง: การขนส่งสินค้าในระยะทางไกลมีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น อุบัติเหตุ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย การโจรกรรม และความเสียหาย การประกันภัยสินค้าทางทะเลช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยให้ความคุ้มครองทางการเงินต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น


2. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความสบายใจ: สัญญาการขนส่งและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศหลายฉบับกำหนดให้คู่สัญญาต้องทำประกันภัยสินค้าทางทะเล การมีนโยบายที่บังคับใช้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามและมอบความสบายใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย


3. ความคุ้มครองที่ครอบคลุม: การประกันภัยสินค้าทางทะเลสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ โดยครอบคลุมสินค้าและโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าที่มีมูลค่าสูง


ตัวเลือกความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมักให้ความคุ้มครองประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:


1. ความคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมด: นี่คือรูปแบบการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ครอบคลุมมากที่สุด ครอบคลุมการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่เกิดจากความเสี่ยงที่หลากหลาย ยกเว้นเหตุการณ์ที่ได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะ


2. ความคุ้มครองภัยตามชื่อ: ความคุ้มครองประเภทนี้คุ้มครองเฉพาะความเสี่ยงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น โดยให้ขอบเขตการคุ้มครองที่จำกัดกว่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมด


3. ความคุ้มครองการสูญหายทั้งหมด: ความคุ้มครองนี้ระบุถึงการสูญหายทั้งหมดของสินค้าที่เอาประกันระหว่างการขนส่งโดยเฉพาะ


4. ความครอบคลุมเฉลี่ยทั่วไป: ค่าเฉลี่ยทั่วไปเป็นหลักการเกี่ยวกับการเดินเรือที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางทะเลแบ่งปันความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามสัดส่วน ความคุ้มครองนี้ป้องกันการมีส่วนร่วมที่จำเป็นในสถานการณ์ทั่วไปทั่วไป


การประกันภัยสินค้าทางทะเลทำงานอย่างไร

เมื่อมีการขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้าทางทะเลจะดำเนินการดังนี้:


1. การซื้อกรมธรรม์: ผู้ส่งหรือผู้ส่งออกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง เช่น "บริษัท แสงทองโบรคเกอร์ จำกัด"


2. ระยะเวลาคุ้มครอง: กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองสำหรับการจัดส่งเฉพาะหรือระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


3. การยื่นคำร้อง: ในกรณีสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ผู้ถือกรมธรรม์จะยื่นคำร้องกับบริษัทประกันภัยโดยเตรียมเอกสารและหลักฐานที่จำเป็น


4. การระงับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: บริษัทประกันภัยจะตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและตกลงจำนวนเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์


บทสรุปเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล

การประกันภัยสินค้าทางทะเลเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นสำหรับธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ให้ความคุ้มครองทางการเงินจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและรับประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า สำหรับโซลูชั่นการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเฉพาะบุคคล ผู้สนใจสามารถติดต่อ "บริษัท แสงทองบอคเกอร์ จำกัด" ตัวแทนประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีประสบการณ์ ได้ที่ 02-020-8318 ด้วยนโยบายที่เหมาะสม ผู้ขนส่งและผู้ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่มีค่าของพวกเขาได้รับการปกป้องตลอดการเดินทาง

คลิกที่นี่เพื่อ ADD LINE สอบถามเลย


เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

การประกันเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา (CPM)