การประกันภัยมีกี่ประเภท: คำแนะนำจากบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

การประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกป้องคุณและทรัพย์สินของคุณจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการประกันภัยมีหลายประเภทที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและสภาพความเสี่ยงของคุณบุคคลหรือธุรกิจของคุณ

การประกันภัยมีกี่ประเภท: คำแนะนำจากบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

การประกันภัยมีกี่ประเภท: คำแนะนำจากบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประกันชีวิต (Life Insurance) และการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

ตัวอย่างประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ: เป็นประเภทของประกันภัยที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล การผ่าตัด ยา และการรักษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ


ประกันภัยชีวิต: เป็นประเภทของประกันภัยที่มุ่งเน้นในการให้ความคุ้มครองสำหรับครอบครัวและผู้อยู่อาศัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เสียชีวิต


ประกันภัยรถยนต์: เป็นประเภทของประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การเกิดภัยคุกคาม หรือการถูกขโมย


ประกันภัยทรัพย์สิน: เป็นประเภทของประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินของคุณ เช่น บ้าน อาคารสำนักงาน สินค้า และทรัพย์สินทางธุรกิจอื่น ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย


ประกันภัยการเดินทาง: เป็นประเภทของประกันภัยที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมถึงการเข้าพักที่พักอาศัย การขนส่ง และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง


ประกันภัยธุรกิจ: เป็นประเภทของประกันภัยที่เน้นความคุ้มครองสำหรับธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทางธุรกิจ การรับประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก


โดยบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด มีทุกประเภทของประกันภัยที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อรองรับความต้องการและความสบายใจของลูกค้าทุกคน คุณสามารถติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยที่เหมาะกับคุณได้เสมอ


ประกันภัยโรงงาน


โบรคเกอร์ประกันภัย แสงทอง โบรคเกอร์


เช็คราคาเบี้ยประกัน

ประกันภัยรถยนต์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

รับเซ็นต์การรับรองโดยมีวุฒิวิศวกร