ทรัพย์สินใดที่เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์อัคคีภัย

ทรัพย์สินใดที่เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์อัคคีภัย

ความสำคัญของการทราบทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์อัคคีภัย การประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์อัคคีภัย

ทรัพย์สินใดที่เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์อัคคีภัย

การประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน

การทำประกันภัยอัคคีภัยเป็นการปกป้องทรัพย์สินของคุณจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม การเกิดอุบัติเหตุ และสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย มักจะมีรายการทรัพย์สินที่คุณได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้คุณรู้ว่าความเสี่ยงใดที่ได้รับการประกันภัย และควรระวังการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของกรมธรรม์

ทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์อัคคีภัย

ในกรมธรรม์อัคคีภัยมักจะมีทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองอย่างชัดเจน แต่ก็มีบางทรัพย์สินที่อาจเป็นข้อยกเว้นและไม่ได้รับความคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น:

สิ่งที่เป็นผลมาจากการกระทำความผิด: กรณีที่ทรัพย์สินเป็นผลลัพธ์จากการกระทำความผิด เช่น สินค้าที่ถูกขโมย หรือทรัพย์สินที่ได้รับการซ่อมแซมจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์อัคคีภัย

ทรัพย์สินที่เป็นความรับผิดชอบทางกฎหมาย: บางทรัพย์สินเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายและอาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์อัคคีภัย เช่น หนี้สินที่ต้องชำระตามกฎหมาย ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสัญญา

สิ่งที่เป็นธรรมดาและไม่มีความเสี่ยง: บางทรัพย์สินที่เป็นธรรมดาและไม่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความสามารถในการทำงานของคน ความรู้ความสามารถทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ เป็นต้น จึงไม่จำเป็นต้องรับประกันภัยเพื่อทรัพย์สินเหล่านี้


ทรัพย์สินที่ไม่รวมอยู่ในการประกันภัย (เว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์โดยชัดเจน): สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี เป็นต้น

การทราบทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์อัคคีภัยเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจขอบเขตของความคุ้มครองที่คุณได้รับจากการประกันภัย บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทประกันภัยที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยอัคคีภัยและการคุ้มครองทรัพย์สิน ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์อัคคีภัยและทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นเพื่อให้คุณได้ปกป้องทรัพย์สินของคุณอย่างครบถ้วนและมั่นใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

รับเซ็นต์การรับรองโดยมีวุฒิวิศวกร